پر شده ام از شنیدن!!!

می روم ... چون امروز دوست دارم بروم !

نمی روم ... چرا که فردا نرفتنی است !

می خواهم ... چون صدای این خواستن زیباست !

نمی خواهم ... چون ازآخرین طنین این صدا بیم دارم !

گوش می کنم ... چرا که صدای تو آرامش است این دل خسته را !

گوش نمی کنم ... چرا که امتداد این آرامش را نمی دانم رو به کجاست !

نگاهت می کنم ... تا نگاهم به لذت نِشیند!

نگاهت نمی کنم ... چرا که چشمانم باید یاد بگیرند گاهی پر شوند از حسرت!

صدایت می کنم ... چقــــدر اسم تو زیباست !

صدایت نمی کنم ... بگذار از تو یک نام بماند در بی نهایت ِ مخیله ام !

تشنه ام ... به دریا می زنم ٬ به این امید که مغروق ببینم ساحل را !

تشنه ام ... تشنه باید بود و از دریا گذشت !

.

.

.

آه ... باز هم عقلی که چقدر زورمی گوید به این احساس ...!

...آزاده از کلبه ی عشق

/ 19 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
قلندر

ما نمی دانیم اگاهی" خود چیست تو فقط مبهوت هستی واسم بهت تاریکت را می گذاری فکر این فکرهای بی صلاحیت در خور عقل انسان نیست این اضطرابای بی منزلت دون شاءن قلب ادمی است من این را می گویم زیرا دیده ام: ((لای چرخ دنده های ضرورت کار به انجا میرسد که باید به ساعت خود بنگری وبه خود بگویی! اینک پنج دقیقه وقت برای دوست داشتن وتا بیایی و بفهمی دلت چه می گوید دیده ایی بوته ی خشکی هستی در گردبادی کور)) بعض ها گریه می کنند خوشا به حالشان که میتوانند

قلندر

خانم نويسنده متاسفانه اينو اين زمان که دارم ميگذارن شما ژست جديدتونو نوشتيد

قلندر

آه این همه چشم ی نگاه و آه این همه بن بست ها)) وهر گز ندانستی که هر جا همیشه بر خاکراه به بی راهه میرسدآنکس که به راه می اندیشد گمراه است.این را ندانستی و فریاد برآوردی ((آه ای زورق های بی پایان تسلیم بر ابهای بری ازمکان در خواب!))آه ای خواب و ای هشیاری عظما در خواب! و تو میگفتی ((دانستن همان داشتن نیست ندانستن نیز داشتن نیست ولی داشتن ندانستن است ای کاش نرفته بودیم و نمی دانستیم)) و من که از این سخنان چیزی نمی دانم با خود گفتم : ((عشق بازی نسیم معطر در کوچه ی اقاقیا که برای نازش موی ان زیبا دیگر معطر دلیل نمی ماند

بعضی ها به کارو بار خود سرگرمند خوشا به حالشان که سرگرمند ولی من می پرسم: بدون تعلق یه قلب خود چیست انسان بجز بوته ی خشکی من این را می پرسم چون این را دیده ام((وقتی یک راه در برابرت بود از راه دوم رفتی وقتی دو راه در برابر-ت بود از راه سوم رفتی وقتی سه راه در برابرت بود از راه چهارم رفتی وقتی صد راه در برابرت بود به دور خود چرخیدی وچون مجنون بی جنون فریاد بر اوردی: ((آه این همه راه فراموش شونده در قعر ظلمات!

قلندر

دولت پاینده یعنی این گلی از خیال پیدا کن به اندیشه ات بگو حرف بزن نه اما حرفی که این گل فرار کن.

قلندر

از خود می پرسد ((امروز چه کنیم فردا چه کنیم همیشه چه کنیم)) واین سان تو نه به محبت گربه ایی پاسخ گفتی ونه هر گز دلت از حقیقت باران متحول شد تو فقط وضوح بیابان را دوست می داشتی و اگر گاهی پا یه جنگل وسوسه می گذاشتی همه اضطراب جهان به قلبت می ریخت.. سبک شو سبک شو مگر نمیدانی که باد بزرگ همیشه به درهای بسته بر خواهد خورد مثل نسیمی سبک شو

قلندر

بیمار بد اقبالی است که چونان سگی تشنه در سواحل دریای شور له له میزند)) و تو گفتی این حکایت شوری دریا عجب داستان عبرت اموزی است همه دریا های عالم با ان همهعمق و تلا طم و کف و مرجان برای نجات انسانی تشنه به اندازه ی کوزه ایی آب از چشمه ایی ساده و فروتن کار ساز نخواهد بود)) و تو این چیزها میگفتی و همچنان تشنه بر لب در یا گریه ها می کردی و انگاه می دیدی که انسان بی وظیفه بر خاک یعنی............

قلندر

وتو گفتی ((عشق کیمیای بی دیل اسمانی که ظلم مدلل اعصاب از انتبدیل به زیبایی بی دلیل در چشم ها می گردد)) وسایه ات گفت ((عشق!اخور بازگرداننده ی خر خودخواهی از بیابانهای ازادیبخش مرگ)) وتو گفتی(( عشق یقین بدون استدلال)) و من گفتم(( عشق کلاه بر سر اولین حرف اب در کلاس افتای روی دبستان)) ومن گفتم((انکس که عشق را میشناسد

دختربارانی

جالب بود...تصویر تضاد‌ها...بودن یا نبودن، مسئله این نیست، وسوسه این است...به نظر من تمام نوشته‌ات همین وسوسه رو نشون می‌داد. وسوسه ی بین بودن و نبودن....یک دلیل برای بودن و یکی برای نبودن..آخرش کدوم برنده است؟؟؟ تمام عمرمون اسیر این تضاد‌ها هستیم و بیشتر وقتا دلمون اون کاری رو که میخواد بکنه به زور بهمون تحمیل می‌کنه.. من فکر می‌کنم تا یک جایی از زندگیمون فرصت داریم که بهش اجازه بدیم..فرصت ریسک کردن داریم و از یک جایی به بعد دیگه نداریم....با یک دوستی که فقط نوزده سال داره سر این مسائل کمی حرف زدیم و کمی دعوامون شد.اون فکر می‌کنه زندگی اینه که منتظر بشینه تا عشقش برگرده و من فکر کردم تا حدی حق داره..آدم نوزده ساله فرصت داره واسه ریسک کردن....ولی از یک جایی به بعد باید خوب سر این تضادها فکر کرد..