سوتک

((پس از مردن چه خواهم شد؟ نمی دانم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت.

ولی بسیار مشتاقم گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش.و یکریز و پی در پی، دم گرم نفس را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان را آشفته تر سازد.وگیرد او بدین ترتیب تاوان سکوت و اختناق مرگبارم را.))

                                                                               دکتر علی شریعتی

...تارا از کلبه ی عشق

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
xxx

آری تنها زمان..................

west

از سخنان اين بزرگ باز نيز بگو...