پیش شماره

ََ

              بنام او که خورشید آفرید تا آفتاب را به ما هدیه دهد

درسرزمین گلهای یخی عا شق ها ی بی معشوق

به زیر آسمانی که خاکستر کارخانه های آهکی،آبی فیروزه فامش را به یغما برده اند

و به روی زمینی که چمن سبز مخملی اش را به ستونهای سنگی و  بتونی فروخته است

و در هوایی که دیگرزلال نیست                      

باز هم می توان در میان این همه دود و هیاهو،دلهایی را یافت که در میان گلزاری از اقاقی های هزار رنگ خوشبختی،کلبه ی خوشرنگ عشق را جستجو می کنند

÷س اگر شما هم دلی دریایی دارید ،با ما همسفر شوید.

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
west

من با تمام وجود کنارت هستم.

west

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

6080e bozorg

هستمت[چشمک]