جایی برای روح!!!

وقتی در گریز از آنچه هست و نباید باشد٬ در آرزوی آنچه نیست و باید باشد٬ به

خویشتن ِ خویش پناه می بری! آن دم که از هر چه هست و هستَنَش به اشتباه٬

به ورطه ی انزوا رفته ای و آنچه نیست٬ و نیست ِ نبوده اش٬ چشمانت را پر کرده

٬ و تو خستــــــــه ای...از ازدحام ِ این همه به کنج خود فرو می روی تا در خلوتی

دلخواسته٬ آرامشی وصف ناشدنی را بجویی که از تو به یغمایش برده اند! و تو

چه قلم شناس باشی و چه بیگانه باجادوی این ماندنی ٬ احساسی خدایی را به

 یاری می خوانی تا تو را رها کند از شکنجه ی بایدهایی که نباید!

احساسی که همواره تو را اجابت می کند٬ حتی در آن دم که نمی خوانی اش!به

دهلیز سکوتت پا می گذارد و تو را راوی می شود برای هر آنچه می خواهی دید و

 شنید! گفتنش که به آغاز می رسد از واقعیت ها شروع می کند...اوج می

گیرد...مرزها را پس می زند...و در جایی فراتـــــــــــر از آنچه که مکان را تصور 

 ِ زمانی باشد٬ به ماوراء می رسد و آنجا همان سرزمینی است که روح را سکنی

گزیدن آرزوست! در پهنه ی آن سرا٬ از یاد می بری که انسانی٬ در کالبد زمینی٬

محصور در حصار زمانی که تو را حاکم است!نه قانونی ست که به رفتنت وا دارد و

 نه ٬ بایدی که نبایدت را به انکار بَرَِد! تنها تـــویی که همه را معنا داده ای و

پــــــــــروردگار سرزمین خویشتنی!

این لحظه های فرازمینی٬ هر چند کوتاه٬ اما فکر تکرارشان چه شوقی ست و

آرزوی وصال و به واقعیت پیوستنشان چقدر جنون!!!

واین جنون راویِ عطش روح از زمین گسسته٬ به آرامشـــی است که هرگــــز

مطلقش را نداشته٬ و همواره در حسرت یافتنش٬ کالبد زمینی اش را به استحاله

 خوانده! اما این زمین٬ با تمام فراخی اش ٬ آن همه نیست که آرامش این روح

لطیف را تا بدانجا که شایسته است به عرش بَرَد! کالبد اسیر هم که خود آنقدر نیاز

 برای براوردن دارد که او را کمتر فرصتی ست برای تفسیر همزاد درونی اش که

نه از خون و زاده ی خاک٬ که از سرزمین خود ِ خداست!

اینجاست که روح خـــــدایی که نیازهایش را به ندیدن سپرده اند٬ به عصیـــــــان

می رسد و خیال-خیالی که در ازل از خدایش به ارمغان گرفت-روزنی می

شود گشوده به روی هـــر آنچه می خواهد و تا بدانجا می بَرَدَش که کالبدش٬ نه

 از جبر که از جــــذابیت این عـــروج ٬ رام می شود٬ دست از کارهای زمینی اش

می شوید٬ همه تن ٬ تمرکزی می شود بر آنچه که روحش -معبد احساس -٬

فرمان می دهد و در لذت پرواز خیال غرق می شود!

                          و همین جاست که تو٬ در جایی مــــــــــاورای حقیقت های  

                             اجباری ٬ از نیست به هستـــــــــــــن ٬ و از نبود ِ بودن به

                              ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیت می رسی و این آزادی

                              بـــــــــــــــــــــــــــی  مرز و شور انگیــــــزیست!!!

...آزاده از کلبه ی عشق

/ 22 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آزاده از کلبه ی عشق

براي قلندر:گفتی ((این لحظه های فرازمینی هرچند کوتاهی که شما روایت کردین منو یاد تجربه نبوی میندازه البته در مقام خردتر. حال آنکه نکته پراکنی در این مهم بی تجربه ی عملی مکرر ناممکن است )). چیزی که ازش حرف زدم درسته که به نوعی یک حالت عرفانی به حساب می آد اما من تو نوشتم هم اشاره کردم که این لحظه های فرا زمینی که مد نظر من بود (یعنی همون پرواز خیال)اصلا به قشر خاصی محدود نمی شه و همـــــــــــــــــــــــــــه ی آدم ها (چه اون هایی که تابع عقلند و چه اونهایی که از تبار احساس)در لحظاتی از زندگیشون به خیال پناه می برند و از این خیال پردازی ها به اوج لذت می رسند٬ حالا هر کس با نگاه خودش به این پرواز می رود.کودکی ۵ ساله در این پرواز خودش را در سرزمین اسباب بازی ها می بیند و جوان ۲۴ ساله در...!!!

آزاده از کلبه ی عشق

برای محسن:گفتی:((برام خیلی جالبه که آزاده خانم با اون تفکری که من سراغ دارم به صرافت نوشتن چنین متنی براومده برام جالب کسی که کفه ی ترازوی عقلیش میچربه بر احساسش که البته بیش از این پرسنگین تره که حتی وقتی از احساس صحبت میکنه کلامشواز فیلتر عقلش عبور میده دنبال این آزادیه شورانگیزه.)) درباره آزادی شور انگیزی که هممــــــــون در خیال بهش می رسیم که توضیح دادم اما در مورد بخش دوم نوشتت:آزاده ای که وقتی از احساس صحبت می کنه ٬ کلامشو از فیلتر عقلش عبور می ده!!!!!!کاش می دانستی که این آزاده (که تو می پنداری احساسش را به هیچ می داند!)بخاطر احساس چه ها که نکشیده اما هنوز هم خدای احساسش را تا بی نهایت می پرستد !!!حال انکه اگر احساسش را یارای عبور از فیلتر عقل بود٬ آزاده این گونه به اسارت نرفته بود!خدا را شاکرم که احساسم رام نشدنی ست و باز هم خدا را شاکرترم که این عقل و احساس چقدر در تقابلند!!!... مرسی بخاطر توجه ات قلندر عزيز

ستايش

Buona fortuna!

بزرگــــمهر

درود قبل از هر چيز ، لازم مي دونم طرز فكرم رو در مورد " بايد ها " بيان كنم.‏ به نظر من آنچه بايد باشد و آنچه نبايد باشد را ما پديد مي آوريم. اينها چيزي نيستند جز خواسته هاي شخصي ما. چيزي كه ما را شكل ‏مي دهند. ‏ ممكن است گمان شود با موازي كردن بايد هاي دروني ما با بايد هاي بيروني - كه جبر مي خوانيمش - مي توانيم كاملا راحت زندگي ‏كنيم. شايد به ظاهر اين طور باشد ، ولي اين عين اسارت روح است. اين همان چيزي است كه در طول تاريخ، بشر را به قيام و ‏شورش بر جور هدايت كرده است.‏ ‏ اما آنجا كه پاي خدا گونه اي در ميان است ، تنها حكم ، حكم اوست. چرا كه سرپيچي از حكم او ، سر پيچي از ‏سرشت خويشتن است ! نزاع با خواست او، نوعي نزاع با خود است. ‏ و باز در گفته هاي شما هم به لطف خدا مي رسم. كه حيواني خلق نشدم ناتوان از احساس اين همه زيبايي. اين تبع ‏زيباي شما هم در بيان از لطف اوست. شكرو بسيار شكرش. ‏ يكي از موهبت هاي بزرگ خدا كه در جانشين خود بر روي زمين قرار داده ، قدرت خلق است ، البته در راستاي ‏اراده ي او. حتا اين نوشته هم يك مخلوق است از شما و نشات گرفته از روحي كه خدا در شما دميده. ‏

بزرگــــمهر

و اما چه وقت انسان خدا گونه تر مي شود؟ ‏ برخي انسان ها جسم را بالاي روح قرار داده اند و پيوسته اين روح آنان است كه قلاده بسته ي جسم است و دنبال ‏جسم ، كشان مي رود. ‏ اما آنان كه روحشان مستولي جسمشان است، - چون قدرت و دامنه ي تحركات روح بي شك بيشتر از جسم است - ‏حتما در راه رشد هستند. تسلط روح بر جسم از راه هاي بسباري – مثل رياضت در مرتاض ها - حاصل مي ‏شود كه تنها راه ايمن و درست ، راه خدا جويي است. ‏ وقتي روح كسي بالاي جسمش قرار گرفت و جسم را دنبال خود به راهي راند ، سرعت حركت مطمئنا غير قابل ‏قياس با حركت جسماني خواهد بود. ‏ اينجا جسم تمام مي شود خواسته هاي روح و چه بهتر كه خواسته هاي روح همان خواسته هاي بعد خداي گونه ي ‏روح باشد. اينجاست كه جسم به خاطر روح از خواسته هاي پست مادي مي گذرد و به تعالي كشيده مي شود. ‏

بزرگــــمهر

‏"اینجاست که روح خـــــدایی که نیازهایش را به ندیدن سپرده اند٬ به عصیـــــــان می رسد و ‏ خیال-خیالی که در ازل از خدایش به ارمغان گرفت-روزنی می شود گشوده به روی هـــر ‏ آنچه می خواهد و تا بدانجا [ نگارش صحيح = به آنجا ] می بَرَدَش که کالبدش٬ نه از جبر که از جــــذابیت این عـــروج ٬ ‏ رام می شود." ‏ ‏ ‏ شك ندارم كه اين نوشته هم از انواع مخلوقات روحاني است و دقيقا ً در اثر طي يك همچنين مسير روحاني است ‏كه آخر كار احساس آزادي در فرد حكمفرمايي مي كند. ‏ به اضافه ی مفهوم خوب این پست ،‌به خاطر نوع نگارش و نثر هم بهتون تبریک می گم. زياد گويي هاي من رو ببخشيد. خيلي سعي كردم خلاصه اش كنم ، خلاصه اش شد اين ! ‏ پوزش سلامت باشيد و موفق. ‏ ‏ ‏

بابک

آرامش آرزوی ارزشمنديست آدمی را می روند تا داشته باشند داشته هايی را که داشتنش واجب است اما گاهی نمی دانند که نداشته هايست نياز! شعر دست های نازنين يار گر ندارد خواهشی اما دفتر دلبستگی ِ پاهای پاک ِ پر التماس ِ آگاه ِ آبی دارد صد غزل.... شب شيرين شاهد ِ شکوه ِ شاهدان سحر سينه سبز سازد صالح! وقتی که در هياهوی زمان مکانی نيست که بخشد آسايش٬ به آسايشی پناه خواهم برد که گم شده در روزمرگی های مکرر! بست هست ِ نفس ِ دوست اين پيمان را تا که هست بباشد عهد اين جان را در من و من نام مهر بباشد ما را قدرت الف بگرداند روز اين ايّام را

دختربارانی

نمی‌دونم..شاید اونقده اسیر خاک شدم که دیگه حتا این رو هم نمی‌تونم تجربه کنم. تو خلوت من که دیگه خبری از این سکوتی که می‌گی نیست... خیلی قشنگ نوشتی. نثرش زیبا بود ...آفرین آزی...تو واقعن پیشرفت می‌کنی..

دختربارانی

مرسی که سعی می‌کنی بهم روحیه بدی و واسم کامنت میذاری...ممنون...

بهنامترين

ميدانی ام چيست؟؟ نوشته ات را خواندم!نظرات را هم،نظر دختر بارانی، بزرگمهر که از دوستانه خودم بود و عجیب که انقدر طولانی(براش مهمی!)،و بقیه هم تا حدی!نظر خودم ،،،، باید ها و نباید هایت را دوست داشتم ، جایی از حرفهایت برایم ایده شد مثل(و تو را راوی می شود برای هر آنچه می خواهی دید و شنید)و نمیدان که چرا آنقدر مرا شبیه است. دوستش داشتم کپی اش کردم ،،، برای فهمیدنش چند بار خواندمش،،، فهمیدمش،، کامل،،، به من بگوو که از چه یا که ایده گرفتی!!!!،،،سلام