::قصه عشق::

يک قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب
کز هر زبان که می شنوم نامکرر است

حافظ

دوست داشتی منو فشار بده يه چيز خوب ببينی!  05.gif

/ 2 نظر / 4 بازدید
ابی

زيبا نوشتی !!!!!!

6080e bozorg

حافظاااااااااااااا به حافظ بگو: هر قصه همان است که یک بار شنیدی و اندر طلب عشق به سویش تو دویدی رفتن چه سود کز عشق نبود هیچ امیدی ماندن چه سود کز یار ندیدم جز غریبی (6080 بزرگ)