راست گفته ام!!

من دیگر از هیچ عقلی فرمان نخواهم گرفت... من مثل حس دیوانگی، آزاده ام...!!

توی پرانتز: گاهی کمتر که بگویی، بیشتر گفته ای!

...آزاده از کلبه ی ویوارا

/ 33 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیده مریم

ارام باش ،توکل کن ،تفکر کن،سپس استین هارا بالابزن....انگاه خواهی دید که دستان خدا زود تر از تو دست به کارشده است

شيده

راه درستي رو انتخاب كردي[چشمک]

Alguien Te Quiere

دیوانه باش! که آزاده ها دیوانه که هستند زیباترند!

هما

آره بذار کمتر بگیم!! من برای کمتر گفتن آماده ام و برای کمتر شنیدن!!

هما

من دیگر خسته شده ام... آدم های اینجا همه داراند میگویند عاقل باش! بس است دیگر!! من عقلم را زیر پا له کرده ام!!

فرناز

شخصی به هزار غم گرفتارم در هر نفسی به جان رسد کارم بی‌زلت و بی‌گناه محبوسم بی‌علت و بی‌سبب گرفتارم در دام جفا شکسته مرغی‌ام بر دانه نیوفتاده منقارم خورده قسم اختران به پاداشم بسته کمر آسمان به پیکارم هر سال بلای چرخ مرسومم هر روز عنای دهر ادرارم بی‌تربیت طبیب رنجورم بی‌تقویت علاج بیمارم محبوسم و طالع است منحوسم غمخوارم و اختر است خونخوارم بوده نظر ستاره تاراجم کرده ستم زمانه آزارم امروز به غم فزونترم از دی و امسال به نقد کمتر از پارم طومار ندامت است طبع من حرفی است هر آتشی ز طومارم یاران گزیده داشتم روزی امروز چه شد که نیست کس یارم؟ هر نیمه شب آسمان ستوه آید از گریه‌ی سخت وناله‌ی زارم زندان خدایگان که و من که ناگه چه قضا نمود دیدارم؟! بندی است گران به دست و پایم در شاید! که بس ابله و سبکبارم محبوس چرا شدم نمی‌دانم دانم که نه دزدم و نه عیارم نز هیچ عمل نواله‌یی خوردم نز هیچ قباله باقیی دارم آخر چه کنم من و چه بد کردم تا بند ملک بود سزاوارم مردی باشم ثناگر و شاعر بندی باشد محل و مقدارم؟ جز مدحت شاه و شکر دستورش یک بیت ندید کس در اشعارم آن است خطای من که در خاطر بنمود خطاب

بازگشته ی ماندنی

heh

6080e کوچک

خوب است که گاهی از عقل فرمان نگیریم اما خوب نیست حس دیوانگی بر عقل غلبه کند حتی گاهی. خوب است که نهمت ازاده است اما خوب نیست همیشه ازاد بهشی.

6080e bozorg

من دیگر از هیچ عقلی فرمان نخواهم گرفت... من مثل حس دیوانگی، آزاده ام...!! آری باید آزاد بود و آزاده، مثل هر انسانی که از آزادگی به کمال میرسد. اما این نکته را نباید فراموش کرد که خود را به دست باد نسپریم، بلکه در آغوش باد رها شویم و به روح جهان تکیه کنیم، چراکه روح جهان ما را به سرمنزل سعادت(همان آرزوهای زیبا و بدون آلایش دوران کودکیمان) خواهد رساند... آزی جونم مثل حس دیوانگی دیوونتم...