شروعی به مقصد آغاز
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥  

به نام آغاز هر پایان

تا چند ساعت دیگر می رود که برود!می رود که تا بی نهایت رفتنی بی بازگشت ٬برود!

می رود اما خاطره اش را تا همیشه کنار پنجره ی اتاقم جا می گذارد!نمی دانم باید از او

بخواهم این خاطرات را ببرد یا نه؟!

گویی که ذهنم را خوانده است در جا می گویدم:اجازه ندارم توشه ای با خود ببرم!هر آنچه

آوردنی بود را آوردم٬ حال سبک بار می روم!!!

به انبوه خاطراتی که برایم آورده٬ می نگرم...چقدر زیادتر از هرسالند!!!نمی دانم او خیلی

 پر کار بوده یا سال های قبلی کم کاری کرده اند؟!بهارت٬ تابستان٬ پائیز و زمستانت همه 

 برایم متفاوت بود! و من هــر روز با تو و بودنت٬ به مرز عادت رفتم و حال می روی که برای

من تمام شوی!!!برای همیشه به خاطره تبدیل شوی!!!باید بروی چرا که راه بس عجیب

رفتنی است!!!اما کاش اندکی بدانی دل من هم تنگ می شود! گاه می اندیشم چقــــــــدر

((آزاده)) بودنم ٬ مرا به اسارت این نام می برد!اما می گویمت گرچه آزاده ام ٬ دل من هم

گاهی اسیر می شود!!!

و تو می روی و من به پیش می روم و به آمدن مسافری می اندیشم که با رفتن تو از پس

بهاری دیگر خواهد آمد!فروغ خواب دیده است که کسی می آیـــد!باز هم چهار فصل خدایی

تکرار می شوند٬ باز هم چون هربار پائیز دیوانه ام می کند و با سپیـــد زمستان به ورطه ی

جنــــون خواهم رفت!

همواره فرصت هایی که مرا به هنگامه ی تولدهای دوباره می برند٬ ستوده ام!دگر بار چون

 هر سال صدای پای بهاری که از پس فروردین سر می رسد می گویدم که می شود به

وسعت سر آغازی در ابتدا٬ به شروع رسید! 

                                       در آستانه ی این تولد٬ 

                                       از خداوندگارمان می خواهم

                                       که در سالی که خواهد آمد

                برایمان نبودن ها را ((بودن)) و بودن ها را ((ماندن)) معنا کند!

                    چرا که هیچ چیز برتر از بودنی به وسعت ماندن نیست!

                           *********************************

*با آرزوی بهترین ها برای شمایی که برایم بسیار عزیز هستید

                                                                    سال نو مبـــــــــــــــــــــارک

                                                                                             آزاده از کلبه ی عشق

...آزاده از کلبه ی عشق