!!!...Don't Look Back
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥  

در ادامه پست طاعون یکشنبه ۱۰ دی

دومی خیلی فکر کرد! دید چقدر خسته ست و بیزاره از این طاعونی که نه خود به خود 

 درمان می شه و نه آنقدر شدیده که بکشه ... فقط یه طاعون مزمن نفرت انگیزه! تا قبل از

اینکه اولی اون حرفارو بزنه٬ اسم بیماریشو نمی دونست اما حالا که می دونه شاید بتونه

خودشو نجات بده! دومی بازم فکر کرد همیشه تو زندگیش یکی از بزرگتــــــرین ادعاهاش

داشتن اعتـــــــماد به نفس بوده پس چرا تا به حال این درد- دردی که هر چند وقت یه بار

داغونش می کنه- رو درمان نکرده؟!!!به اندازه کافی با این میکروب همزیستی کرده٬ دیگه

مطمئن بود که می خواد سایه ی این طاعونو از روی جون خودش و زندگیش برای همیشه

پاک کنه

        خدا هست

        خواست هم هست

پس دیگه چیزی نیست که نذاره دومی با بیماریش مبارزه کنه! چه بیماری های سخت تری

بودند که درمان شدند٬طـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــون که چیزی نیست.دومی

خوشحال بود و با همین افکار به سمت خونش می رفت در حالیکه صدای Enrique در

گوشش زمزمه می کرد:

                                                                                                       I will survive

                                                                                  Im gonna make it through

                                                                                                Just give me time

                                                                                               I will get over you

                                                                I will survive

                  No matter what you do

                             Just need to see

                          I will get over you

               ... Cause baby I'll survive

...آزاده از کلبه ی عشق