::قصه عشق::
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ آبان ۱۳۸٢  

يک قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب
کز هر زبان که می شنوم نامکرر است

حافظ

دوست داشتی منو فشار بده يه چيز خوب ببينی!