در آستانه ی بهاری زيبا...خداحافظ تارا
ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ اسفند ۱۳۸۳  

                            عیدتون مبارکککککککککککککککک

با نام خدايی که برترين سرآغاز است.در ورای عطر دل انگيز شکوفه های نو رسيده ی بهاری٬

بر بستری از مخمل سبزفام٬ بهار از پس پنجره سرميرسد.پس از آنهمه سپيد برف زمستانی

حال نوبت رنگين کمان طبيعت است تا برای دلهای بهاری مان٬ترانه سرای آوازهای عاشقانه

باشد.

((تارا)) را مدت هاست که ميشناسم و عاشقانه دوستش دارم.چرا که او شخصيت اصلی

اولين رمانم و بازتاب عينی شخصيت خود من يعنی ((آزاده)) بوده است.

درغالب تارا کلبه ی عشق را ساختم و دوستانی يافتم که عزيز ترين سرمايه های اين کلبه اند.

وجود تارا هرگز برايم دوگانگی شخصيت ايجاد نکرد.چون تارا همان آزاده بود.ولی نمادی از

آزاده که همه می شناختنش.

و امروز در واپسين ساعات سال ۸۳ ميخواهم از تارای عزيزم در کلبه ی عشق خداحافظی

کنم.تا امروز تارا نماد بيرونی من در اين دنيای مجازی بود.اما از اين پس ميخواهم آزاده ای

باشم که خودش نماد بيرونی درون آزاده است.

با شروع سال ۸۴ اين بار بدون نقابی بنام تارا در کلبه ی عشق منتظرتان خواهم بود.

در آستانه ی سالی که پيش روست

                       از خدا می خواهم سال جديد٬هنگامه ی تحقق يافتن همه ی آرزوها

                        و بازيافتن تمام گمشده هايتان باشد.

                                                              به اميد سالی سبـــــــــــزتر از هر سال

                                                                            آزاده(همان تارايی که ميشناختيد)

...آزاده از کلبه ی عشق‌‌