بومرنگ:معتـــــــــــــــاد
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۳  

سلام به همه ی دوستان گلم

يه تشکر مخصوص از دوست های عزيزی که تولدم رو تبريک گفته بودندبا اينکه در

کلبه عشق به روز تولدم اشاره نکرده بودم٬ ممنونم که به يادم بوديد.

در آستانه ی اتمام ترم ۳ بايد بگم:امتحانها شروع شده٬ لطفا برای تارا بدعاييد.

*در مورد معنی کلمه بومرنگ که بعضی از دوستان پرسيده بودند:

در لغت چوب خميده ايست که وقتی آنرا پرتاب ميکنند پس از يک حرکت گردشی دوباره به

سمت شخص پرتاب کننده برميگردد.

اما مفهوم بومرنگ:نوشته ی هدف داريست که در افراد برداشت های شخصی متفاوتی را

سبب ميشود.

                             **********************************************

بومرنگ:معتاد

بعد از ظهر يک جمعه زمستانی٬در حال تماشای سريالی از شبکه ۵ سيما هستيد.در اين

سريال شخصيت های معتاد ٬خيلی راحت اعتيادشان را ترک کرده و به زندگی عادی برمی

گردند.علاوه بر آن پس از ترک٬قدرتشان بيشتر هم شده و در کتک کاريها پيروز ميشوند.

مدتيست در سريالها چگونگی اعتياد را زير نظر داريد.در همه آنها٬ترک آسان و در حداقل

زمان صورت ميگيرد.

شما انسان ماجراجو و کنجکاوی هستيد.وقتی ميشود به آسانی آب خوردن ترک کرد٬چرا

شما آنرا امتحان نکنيد؟؟؟

تصميمتان را ميگيريد که معتاد شويد بعد بلافاصله ترک کنيد.به اين ترتيب هم دست به يک

تجربه ی جديد زده ايد و هم بخاطر اراده ای قوی در ترک کردن مورد تشويق قرار خواهيد

گرفت.

از آنجا که از بچگی از نام ((کوکائين)) خوشتان می آمده است٬آنرا برای اين تجربه انتخاب

ميکنيد...

همان طور که در فيلم ها ديده ايد واقعا در اوج آسمانها هستيد.از پشت ابرهای آسمان آبی

به دوستتان زنگ ميزنيد.گوشی را که  بر ميدارد ميگوئيد:((سلام...من  ۲ هفته است معتادم

اما تا دو روز ديگه اعتيادمو ترک ميکنم.اگه نتونستم ساعت بند طلام برای تو.اما مطمئن

باش ترک کار يک دقيقمه.))

۲ ماه از آن جمعه گذشته  و پخش آن سريال تخیـــــــــــــلی هم به پايان رسيده است.

ساعت بند طلای شما روی مچ دست دوستتان می درخشد و شما در مرکز ترک اعتياد در

حال ديوانه شدن هستيد.

شما معتاد هستيد.اما نه در يک سريال غير واقعی بلکه در دنيايی با آدم های واقعی.

...تارا از کلبه ی عشق