گزارش يک سفر(قسمت دوم)
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۳  

سلام..قبل از شروع قسمت دوم جا داره که به دوست عزيزم مونا بخاطر فوت پدربزرگش تسليت بگم.

حمام وکيل

يک حمام بی نظير مانند تمام حمام های قديمی .اين حمام

اکنون تبديل به يک سفره خانه ی سنتی شده است.

مسجد وکيل

مسجدی زيبا با ستونهای گچ بری شده با سقف بلندی با طراحی بينظير.در اين مسجد با يک زوج

اسپانيايی برخورد کردم.وقتی نظرشان را در مورد اين بنا پرسيدم به قدری زيبا در مورد قدمت مسجد

صحبت کردند که من به عنوان يک ايرانی از اين همه اطلاعات شگفت زده شدم.

بازار وکيل

بازاری با سقف بلند و حجره های بسيار.در اين بازار ميتوان تمام سوغاتی های شيراز را در کنار هم يافت

از  عرقيجات مختلف و معجون و مسقطی تا انواع صنايع دستی.

حافظيه

 رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

                      چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند

بازديد از اين زيارتگه عشاق و ميعادگاه عارفان جهان برايم بسيار

جالب بود.حافظی که بارها به اشعارش تمسک جسته ام اين

بار در کنار مقبره ی پاکش ايستادم و با تمام وجود برای شادی

روحش دعا کردم.

آرامگاه شيخ اجل سعدی شيرازی

بازديد از آرامگاه اين شاعر شيرين سخن بوستان و گلستان هم خالی از لطف نبود.درمحوطه ی آرامگاه

قناتی وجود دارد که به حوض ماهی معروف است.از ميان ماهيان بسياری که در آب گوارای آن شنا

ميکنند ميتوان سکه های بسياری را يافت که مردم به نيت مرادی در آب انداخته اند.

باغ دلگشا

باغی که به وسعت اسمش براستی دلگشاست.نهری

از ميان آن ميگذرد که سر چشمه اش از قنات آرامگاه

سعدی است.گويند اين باغ از املاک قوام شيرازی

 بوده است.

نارنجستان قوام السلطنه

اين بنا مقارن باحکومت ناصرالدين شاه قاجار ساخته شده است وقسمت های مختلف آن شامل بنای

نارنجستان(جهت پذيرش مهمانان)/خانه ی زينت الملک(مورد استفاده ی مسکونی و مخصوص اعضای

خانواده)/حمام اختصاصی و عمومی/بازداشتگاه و اصطبل است که ۲ مورد آخر کاملا از بين رفته اند.

خانه ی زينت الملک - خواهر قوام - در مجاورت نارنجستان است و اين دو توسط يک راهروی زير زمينی

بهم مرتبط بوده اند.زير زمين خانه نيز موزه ای سرشار از مجسمه ها و ظروف قديمی است.

ساختمان خانه به قدری قديمی و مرموز بود که حتی تصور يک ساعت تنها ماندن در آنجا برا يم غير

ممکن بود.

خانه ی زينت الملک

اين خانه هم دارای اتاق های مرموز و آئينه کاری شده به سبک و سياق قديم است و حياطی با حوض

ماهی های قرمز و باغچه های بزرگ در مرکز آن قرار دارد.زير زمين اين خانه هم تبديل به موزه ای بنام

گنجينه ی تاريخ شده است که دربرگيرنده ی تنديس بيش از ۴۰ نفر از بزرگان و نام آوران فارس است.

تخت جمشيد(persepolis )

اينجا همان جايی بود که هميشه آرزوی ديدنش را داشتم.واقعا اسکندر چطور دلش آمده است بنايی

به اين عظمت را به آتش بکشد؟؟؟!!!

تخت جمشيد با وجود گذر پر شتاب زمان هنوز يادگارها و حکاکی هايش

را حفظ کرده است.آپادانا گرچه ديگر سقف و ديواری ندارد اما هنوز

فخرفروشانه فرياد ميزند که يک سرسرای بينظير است.

نقوش سربازهای نيزه به دست هخامنشی/مقبره ی اردشير در دل کوه/آتشکده ها/تالار آئينه/حکاکی

هايی از شمايل کوروش و داريوش و هزاران حجاری بينظير 

 ديگر تخت جمشيد را برايم يک بنای دوست داشتنی

ساخته است.وقتی از يک فرانسوی نظرش را در مورد

پرسپوليس پرسيدم هيجان زده پاسخ گفت:

It s unparalled .definitely you have most civilized culture

و در آنجا بود که واقعا عظمت آن تمدن کهن به من اجازه داد که در برابر او بخاطر ايرانی بودنم احساس

غرور کنم.

خداحافظی از تخت جمشيد برايم سخت بود و از اين پس در هر طلوع هنگامی که خورشيد از پس آن

مجسمه ای که سری اسب مانند دارد بالا می آيد ياد آن ستونهای استوار در مخيله ام پرسه خواهد

زد.........ای کاش ما هم در تهران تخت جمشيدی داشتيم.

نقش رستم

در اينجا کوهی روبريتان قرار دارد که بدنه اش با حجاری هايی از وقايع مهم روزگاران کهن آذين شده

است. چهار سوراخ در مانند در دل کوه تعبيه شده است که دريچه های ورود به مقبره های خشايارشا

شاه/داريوش اول/اردشير و داريوش دوم هستند.

حجاری ها از دلاوری های بهرام دوم/شاپور اول/تاج گذاری نرسی و...ميگويد.

علت نام گذاری اين منطقه:شاپور اول(از شاهان ساسانی) توانست بر رومی ها پيروز شود و

والرين امپراتور روم را اسير کند.شاپور بعد از اين پيروزی دستور داد صحنه ی تسليم شدن والرين را بر

بدنه ی کوهی در فارس حک کنند و از آنجا که اين امپراتور رومی قوی جثه چون رستم است اين منطقه

بخاطر اين نقش نقش رستم نام گرفته است.

آتشکده ی زرتشت هم پس از گذشت سالها اقتدارش را حفظ کرده و هنوز هم از تقدس آتش در آن

سالها سخن ميگويد.

شاهچراغ

بيان جلال و عظمتش کاری مشکل است در وصف بزرگی اش همين بس که او برادر بزرگوار امام رضاست.

باغ گياهشناسی ارم

گويا ديرينگی آن به روزگار اميران سلجوقی ميرسد.انواع گياهان را ميتوان در اين باغ زيبا يافت از اين رو

از سال ۱۳۵۹ با مالکيت دانشگاه شيراز به يک باغ گياهشناسی تبديل شده است

هتل ملاصدرا

اين هتل زيبا و مجهز محل اقامتمان بود.آسانسوری داشت که برادرکوچکم هيچ وقت سوارش نشد

عاقبت در حاليکه دلمان نميخواست به شيراز تا درودی ديگر بدرود گفتيم.

بروجرد

بعد ازآن چند روزی در بروجرد مهمان يکی ازدوستان خوبمان بوديم.و جاتون خالی کلی خوش گذشت.

تهران

عاقبت پس از پشت سر گذاشتن مسافتی نزديک به۲۰۰۰ کيلومتر  خوشحال از مسافرتی به يادماندنی

به تهران بازگشتيم.

...تارا ناصر خسرواز کلبه ی عشق