باید!
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩  

...

این شکلی شده ام

همین شکلی که می بینی ...

 مختصر،عجیب، جذاب!

شبیه نقطه چین نشده ام

من خودِ خودِ نقطه چین شده ام

سال هاست که متن های مختلف را ترجمه می کنم اما معنی این سه تا نقطه که من شده، را نه در oxford Advanced Dictionary پیدا کردم و نه در Dictionary of Microbiology .این ها پیشرفته ترین دارایی هایی بود که داشتم... اما گشتم، نبود..نیست!
در گوگل سرچ می کنم.... no result

کسی از جایی می گوید: ((خانم...برای شما زشت است که اینقــــــدر غیر حرفه ای سرچ کنید!))

راست می گوید...من جستجوهایم تخصصی تر بود روزی!! انگار که به غرور حرفه ای ام برخورده باشد، سریع siencedirect.com را می نویسم آن بالا. اینجا اغلب جواب من را درست داده است...نمی دانم چرا no result می دهد امشب!

springer را امتحان می کنم

elsevier

ISI

CAB

LAB

اما هیچ کدام این ها هم جواب من را نمی دهد!!

هر سایتی که می شناسم را می گردم...نیست...هیچ جــــــــــا نیست!!

آخر چطور می شود بیست و چند سال گذشته باشد و هیچ جـــــــــا، هیچ موتور جستجویی سه تا نقطه ی مرا پیدا نکند...حتی گاهی اتفاقی؟!!

این روزها ذهنم درگیر چندراهی پایان نامه ام شده...من پایان را دوست نداشته ام هرگــــــز!...دلم هزار راه می رود و من هیچ جــــــــــــا نرفته ام هنوز!! راستتَرش را بخواهی دارم دیوانه می شوم کمی!...مقدارش از کمی بیشتر نشده هنوز اما زیر میکروسکوپ الکترونی ام که ببری، دیوانگی ام متاستاز هم دارد دیگر!

می گویم بیایم و تمام ورق خوردن های ذهن لعنتی ام را رها کنم از این التهاب انتخاب، که پایان نامه ام اینجا باشد یا آنجا؟! با این باشد یا با آن؟! من موضوع پایان نامه ام را همین سه تا نقطه می گذارم دیگر...تا از شب تا صبح و از صبح تا صبح تر در تمام لحظه هایی که بودنم در خلسه ی خوش آزمایشگاه می ماند، روی این سه تا نقطه ام کار کنم با شوق..با ذوق ...من باید از امتداد این نقطه ها، توالی ژن هایی که بهم ریختگی شان مرا به هم ریخته، راپیدا کنم

مرتبشان کنم

سکانس هایشان را نام گذاری کنم

آن ها را در بانک ژن  ثبت کنم تا گم نشوند دیگر

برای خودم امتیاز بازآموزی بگیرم

تمام یافته هایم را مقاله کنم

مقاله هایم را آی اس آ کنم

وای...من چقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر کار دارم

پروپوزالم را می نویسم فردا

پایان نامه ام بایـــــــــد همین باشد!

...آزاده از کلبه ی ویوارا


کلمات کلیدی: میکروبیولوژی