ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٢  

تقدیم به تو که برایم بسیار عزیز هستی و به یاد یک عزیز از دست رفته:

((مرگ یک خزان خوش رنگ ،پایان راه یک سفر،تولدی دیگر،کوله باری از خاطرات بر دوش به سوی معشوق.

آنطرف همه می گریند،به حال این مسافر در راه و ما تنها به اعماق خاک باید رفت وچه زیباست تنها به دیدار یار رفتن.))

...تارا از کلبه ی عشق