?!!! FidelitY ?!!!
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧  

دیروز هوس کردم سری به کتاب های دوران کودکی ام بزنم! می رفتم تا  در

آرامش خاطرات یکــــــــــــــرنگ کودکی ام غرق شوم، که ناگهان یک کتاب ِ

داستان انگلیسی توجهم را جلب کرد.آن روزها تازه در موسسه ی زبان شکوه

 ثبت نام کرده بودم که پدرم این کتاب را برایم خرید.افسانه ای بود کودکانه ٬ پر از

اسطوره!از آن افسانه ها که هرگـــز رخ نداده و از این اسطوره ها که هرگـــز

وجود نداشته ! که اگر وجود می داشت دیگر نه اسطوره بود!!!

خوب یادم هست که اوایل ٬ مادرم کتاب را برایم می خواند اما بعدها که

انگلیسی ام بهتر شد خودم می خواندمش . زیر کلماتی که معنی شان را نمی

دانستم خط کشیده بودم و معنی فارسی اش را بالایش نوشته بودم. در

هفتمین خط از یکی از صفحه ها، کلمه ای بود که زیرش خط نکشیده بودم اما

هر چه فکر کردم یادم نیامد به چه معناست!  (( fidelity  ))

?fidelity

!???fidelity

برایم عجیب این بود که آن وقت ها که کوچک بودم معنــــای این کلمه را

 می دانستم اما امروز که گمـــــان می کنم انگلیسی را بهتر از آن روزها

 می دانم، معنایش را از یاد برده ام!

از کتابخانه ام دیکشنری آکسفوردم را برمی دارم

Fidelity:(noun) the quality of being loyal and not betraying sb/st and the quality of being faithful to your partner

چندین بار خواندمش اما نفهمیدم چیست و چه می گوید!

دیکشنری انگلیسی به فارسی را برداشتم

 Fidelity = وفاداری

وفا؟

وفا؟؟!!

 این واژه را جایی شنیده ام اما کجا؟ اصلا ((وفا)) یعنی چه؟انگار

آن روز ها که بچه بودم سوادم از امروز خیلی بیشتر بوده!!!

فرهنگ فارسی عمید را بر می دارم

وفاء (وَ ) : به جا آوردن عهد و پیمان/نگهداری عهد و پیمان/پایداری در دوستی/صداقت داشتن و ثابت قدم بودن بر احساسی که روزی شکل گرفته

باز هم نفهمیدم!!!چند بار و چندین بار دیگر هم خواندمش! حتی نمی توانم

تصوری از آن داشته باشم! هر چه بیشتر می خوانمش کمتر در می یابمش!اما

یادم می آید که در جایی خوانده ام همان روزها که دایناسورها به انقراض رفتند

وفا هم نیست شد و تنها ٬ واژه شد در کتاب ها!!!

کاش می دانستم وفا چیست؟! کیست؟!  کجاست؟! چه شکلیست؟!  شاید

خوردنی بوده یا نوعی انسان نئاندرتال؟! شاید یک میکروارگانیسم باستانی یا

یک سحابی که امروز مرده؟! شاید هم قلمرویی پادشاهی یا لباسی عجیب

بر اندام  انسان های غار نشین؟!

چقدر این کلمه ذهن مرا مشغول کرده!این لغت نامه ها هم که اصلا کامل

نیستند و به درد نمی خورند! کاش همان طور که عکس دایناسور را کنار

اسمش می کشند تا بدانیم چه شکلی بوده، عکس وفا هم می کشیدند تا

مایی که ندیدیمش ٬ حداقل بتوانیم تصوری مبهم از وسعت آنچه

دیگر نیست داشته باشیم!!!

...آزاده از کلبه ی عشق