سوتک
ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٢  

((پس از مردن چه خواهم شد؟ نمی دانم

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت.

ولی بسیار مشتاقم گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش.و یکریز و پی در پی، دم گرم نفس را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان را آشفته تر سازد.وگیرد او بدین ترتیب تاوان سکوت و اختناق مرگبارم را.))

                                                                               دکتر علی شریعتی

...تارا از کلبه ی عشق