يلدا که می آيد تو در راهی ... !
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦  

من و حافظ و دعا

تو و یلدا و خدا

در امتداد شبی که مرا به سوی تو می برد...

 بگذار تمام متولدین فصل های دیگر مغــرورمان بداننــــد اما چقـدر خوب است که یلدا شبی

  است ایـرانی٬ که جــشن می گیــرندش تا پیشـوازی باشد برای توی زیبایـی که در راهـی!

 زمستانی که پاکــــی مبهـــم معصومــــانه اش را می پرستم! گرچه پائیز دوست داشتنی٬

 اغوایم می کند ٬ اما سـپید ِزمسـتانیسـت ٬که هـمواره مـرا راوی وادی جنــــــونیست ٬ که

 دیوانه ام می کند!

بگذار تمام متولدین ۱۱ ماه دیگر مـغرورمان بخواننـد اما چقدر خوشحالم که زیبای زمستانی٬

 با ماه تولد من و تو و ما٬ به آغاز می رسد!

امشب در این یلدا٬ از خدا می خواهم که با زبان حافظ بگویدت:

                                       رواق منظر چشم من آشیانه ی تست

                                                  کرَم نما و فرود آ که خانه ٬خانه ی تست!

صدای حافظ را از کتاب خانه ای که ارجمندترین سرمایه ی ۴دیواری اتاقم اسـت٬می شنوم:

                                        حافظ٬ هر آنکه عشق نورزید و وصل خواست

                                                  احرام طوف کعبه ی دل٬ بی وضو ببست!

هوا که سردتر می شود...آسمان که به برف می نشیند...زمان مناسبی اسـت من و تو و ما

 را٬ تا تمــــام جان را به وضو بسپاریم برای احرام طوف کعبه ای که از مجنون تا امروز ٬ چه

 بسیارند آنان که در آرزوی وصلی که باید ممکن باشد٬ دل به طوافش داده اند!

بگذار بهاری هایی که به شکــــوفه هایشـــان می نازند! تابستانی هایی که هـــــرم گرمای

 خورشیدشان را به رخ می کشند و پائیزی هایی که از طبیعت رنگــارنگ افسونگـــــــرشان

 شعرها سروده اند٬ مغرورمان بخوانند اما زمستان ... زمستــــانی که همـــــــــه جا را در

سکــــوتی بی همتا٬ به سپیدی می برد٬ زیباترین و آرامش بخش دهنده ترین فصل خدای

 ماست!

هر چند که غرور ستودنی نیست اما می خواهم امشب تا بی نهایت به غرور برویــــــم پس

 بگذار آنان که از تبار بهمن و اسفند هســتند هم مغرورمان بدانند چرا که  دی -ماهی که

 

من و تو و فروغ را به زندگی آورده- بهترین ماه خداست!

                                                           در آستانه ی دی دوست داشتنی ِ من

                                                            یلدا یتان زیبــــــــــــــــــــــــــــــــــا

...آزاده از کلبه ی عشق