بنام او که همگی از اوییم
ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٢  

بنام او که همگی از اوییم

             ((گفتم پدرم رسم بزرگی نه چنین بود

                                      گفتا چه توان کرد تقدیر چنین بود

              گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

                                      گفتا که مگر مصلحت حق چنین بود))

دوستان خوبم سلام

من یه مدت نبودم.......آخه پدر بزرگم به رحمت خدا رفت و ما رو تنها گذاشت

هیچ وقت مرگ را این قدر نزدیک ندیده بودم.

از همتون خواهش می کنم حالا که به کلبه ی عشق آمدید برای شادی روح

پدربزرگ مهربانم یه فاتحه بگید.

ممنون میشم...........فعلا خداحافظ

...تارا از کلبه ی عشق


 
 
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ اسفند ۱۳۸٢  

ديشب باز هم خواب را از چشمانم دزديدی

تا به خود آمدم ديدم سحر شده-دلم ايمان آورد و قصد دعا کرد.فکر کردم

دانستم تنها يک دعا دارم:

((خدايا هر چه او می خواهد به او بده        آمين))

عقل پوزخندی زد و گفت:اگر دوری تو را طلب کرد چه؟

گفتم:آمين

گفت:چه ميگويی اگر مرگت را از خدا خواست چه؟

گفتم:آمين

گفت:حقا که ديوانه ای خدا خاکسترت کند که لايق زندگی کردن نيستی.

گفتم:آمين.............................))

                     ديوانه شد و خواست که ساغر شکند عهد شکست

                     فرق پيمانه و پيمان ز کجا داند مست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

...تارا از کلبه ی عشق